Postcards from Dublin: The Lols Edit

February 21, 2014

You've seen my outfits from Dublin and also the gorgeous tourist pictures. Now it's time for the fun part - the goofy pictures, which took up the most space on my 8GB memory card, also being the best pictures from the whole trip. It was my first real trip together with my two best friends (no parents or teachers!) and more often than not, we were singing on the street, dancing in the park or pretending to be modes in museums. A smile just wasn't sufficient for all of those ridiculous selfies we took, it had to be a smile, tongue out, eyes crossed and then a few minutes of laughter. 
It was the must fun I've ever had while travelling and I hope you enjoyed this little travel diary. The one from Stockholm is still to come!

Nüüd olete Dublinist näinud nii turistipilte kui ka minu outfitte ja käes on aeg kõige lõbusamaks - tobedad pildid, mis võtsid enda alla suurema osa minu 8GB-sest mälukaardist, olles ka kõige lahedamad pildid kogu reisist. See oli mu esimene päris iseseisev reis koos oma kahe parima sõbraga (polnud vanemaid ega õpetajaid!) ja suurema osa ajast me kogemata laulsime tänaval, tantsisime pargis või teesklesime, et oleme modellid muuseumis. Kõikide nende lõputult ägedate selfiede tegemisel sai selgeks, et pelgalt naeratusest ei piisa, vaja läheb naeratust, väljapiiluvat keelt, kõõrdis silmi ja siis minuteid naermist.
See reis oli kindlasti üks minu lõbusamaid ja ma loodan, et ka teie nautisite seda väikest reisipäevikut. Stockholmi oma on veel tulekul! pictures taken with Nikon 1 V2.

No comments:

Post a Comment

Thank you for all of your sweet comments! :)